Kim jestem?


Terapeuta uzależnień z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. W 1990 roku podjąłem walkę z własnym uzależnieniem od alkoholu. Po półtorarocznej terapii uzyskałem abstynencję, która trwa do dnia dzisiejszego. W 1993 roku podjąłem pracę w oddziale uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i rozpocząłem szkolenia mające na celu pomaganie innym w wyjściu z nałogu.

W 1993 roku uczestniczyłem w zajęciach Studium Pomocy Psychologicznej organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. W latach 1994 – 95 ukończyłem Studium Terapii Uzależnień w IPZiT, z zaliczonym stażem w Ośrodku Leczenia Uzależnień Alkoholowych w Stanominie. Posiadam certyfikat nadający mi kwalifikację zawodową instruktora terapii uzależnień nr 421 nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W latach 1995 – 96 przeszedłem własną terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików zorganizowaną przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a od 2000 do 2005 roku długoterminową terapię w Laboratorium Psychoedukacji w celu uporządkowania swoich spraw osobistych.

Przez dwa lata uczestniczyłem w spotkaniach grupy mężczyzn poszukujących odpowiedzi na pytanie : Co to znaczy być mężczyzną w naszych czasach. Grupę prowadził psychoterapeuta terapii zorientowanej na proces.

Przez wszystkie te lata prowadziłem indywidualne i grupowe zajęcia z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, seksu i pornografii. Obecnie prowadzę własną przychodnię na warszawskiej Saskiej Kępie."

Od dziesięciu lat prowadzę z sukcesem nowatorską w skali kraju grupę mężczyzn uzależnionych od zachowań seksualnych. Prywtnie jestem żonaty. Mam troje dzieci. Moja żona jest psychoterapeutką

Kontakt