Terapia Grupowa


Grupa powstała około dziesięć lat temu. Na początku dołączaliśmy seksoholików do grup z alkoholikami i hazardzistami ale było im trudno dzielić się swoimi doświadczeniami. Postanowiłem, że trzeba stworzyć grupę w której mężczyźni z tym uzależnieniem mogliby bezpiecznie i bez poczucia nieadekwatności pracować nad zdrowieniem. W ten sposób powstała, z tego co wiem, pierwsza w Polsce grupa terapeutyczna złożona z samych seksoholików. Od tamtej pory kilkadziesiąt osób z sukcesem wróciło do normalnego życia.

Na czym polega terapia

Moje podejście do leczenia seksoholizmu bazuje na założeniu, że seksoholik uzależnia się od substancji chemicznych produkowanych przez mózg w trakcie zachowań erotycznych i seksualnych. Są to endorfiny, substancje działające uśmierzająco, tak samo jak morfina ,heroina alkohol czy obżeranie się.

W związku z tym schemat pracy z seksoholikiem nie odbiega za bardzo od pracy z innymi chemicznie uzależnionymi nałogowcami. Takie podejście upraszcza sprawę i obdziera seksoholika z aury wyjątkowości, Don Juanizmu, bycia macho, lub samcem Alfa. Jest on po prostu narkomanem, a fabrykę narkotyku nosi w sobie.To duża trudnośc w zdrowieniu. Alkoholik zawsze wie ,kiedy traci abstynencję : wtedy kiedy się napije. Seksoholik potrzebuje wypracować w sobie ogromną dozę uczciwości, żeby kontrolować swoją wewnętrzną produkcję narkotyku.

Pracujemy więc nad rozbrojeniem trzech podstawowych mechanizmów każdego uzależnienia czyli: nałogowego regulowania uczuć, systemu iluzji i zaprzeczeń oraz mechanizmu dumy i kontroli. Można o nich poczytać w wielu publikacjach na temat uzależnienia n.p. od alkoholu.Oczywiście uwzględniamy specyficzne funkcjonowanie seksohików i w wielu istotnych elementach terapia ta różni się jednak od terapii alkoholików.

Cele grupy terapeutycznej

1. Określenie niszczących wzorców kompulsywnych zachowań.
2. Utrzymanie abstynencji od tych wzorców.
3. Rozpoznanie zagrożeń dla utrzymania abstynencji.
4. Wsparcie dla siebie i innych członków grupy w utrzymaniu abstynencji i trzeźwieniu.
5. Nabycie wiedzy na temat mechanizmów działania uzależnienia.
6. Nawiązanie kontaktu ze swoimi uczuciami.
7. Nauka konstruktywnego radzenia sobie z uczuciami.
8. Rozbrojenie mechanizmu iluzji i zaprzeczeń.
9. Zobaczenie swojego życia w prawdzie.
10. Uznanie swojej bezsilności wobec uzależnienia poprzez krytyczny i uczciwy obrachunek ze swoim dotychczasowym życiem.
11. Nabycie umiejętności sięgania po pomoc w trudnych sytuacjach.
12. Akceptacja siebie ze swoim uzależnieniem.
13. Nauka funkcjonowania w życiu codziennym tak aby nie uruchomić się w nałogu.
14. Określenie granic swojego terytorium psychologicznego i nabycie umiejętności przestrzegania tych granic.
15. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami w życiu.
16. Praca nad uporządkowaniem swojego codziennego życia (równowaga)
17. Praca nad poprawą komunikacji z innymi ludźmi. na końcu jest zawsze samotność

Zapraszam do wspólnej pracy

Kontakt